Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, barvy, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení o přijetí objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží odesíláme v rámci České republiky a Slovenska .
Při přepravě v rámci ČR je cena dopravy 159,- Kč (dopravujeme službou Česká pošta – Balík do ruky)
Při přepravě na Slovensko činí cena dopravy 280,- Kč (na Slovensku dopravuje Česká pošta)

5) DODACÍ LHŮTA

Zboží většinou expedujeme do 48 hodin po obdržení objednávky.
Dodací lhůta tedy závisí hlavně na rychlosti dopravy.
Při zaslání na dobírku v rámci ČR trvá doprava většinou 3-4 dny. Při zaslání na Slovensko se jedná o 5 pracovních dnů.
Cenu dobírky zasílané na Slovensko vybírá dopravce ve Eurech (částka se vypočítává dle aktuálního kurzu).
V případě, že zboží není skladem, Vás budeme informovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité, nepoškozené zboží v originálním balení vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena (bez poštovného):

– odešlete dopis na místo reklamace (naši adresu) s textem:
„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu).“ Úplná adresa, telefon, datum a podpis
– zboží doručte do 14 dní na naši adresu
– zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
– tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky apod.)
– při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží odešleme převodem na váš účet  a  to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace se řeší dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů, vše ve znění novel.

8a) Reklamace dopravy, poškození nebo ztráty při dopravě

Všechny zásilky jsou pojištěny. Při převzetí zásilky je kupující povinen prohlédnout zboží tak, aby zjistil jeho případné poškození nebo vady. Především ihned s doručovacím pracovníkem zkontrolovat celistvost a neporušenost zásilky. V případě, že je obal nějakým způsobem poškozen, zkontrolujte ihned obsah a případné poškození/ztrátu zboží uveďte do přebíracího dokumentu a nechte jej potvrdit i doručovacím pracovníkem. Pokud byste až po rozbalení nepoškozené zásilky zjistili jakékoliv poškození obsahu, neprodleně (nejpozději do druhého dne od převzetí) poškození nahlaste přímo přepravci. Samozřejmě informujte také nás. Na později uplatněné reklamace, nebo reklamace uplatněné jiným způsobem, nelze brát zřetel.

8b) Reklamace a záruka zboží

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady zboží je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.  Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. POZOR zboží nesmí být po zjištění závady dále používáno!

Záruka se nevztahuje především na:

 1. a) vady vzniklé běžným opotřebením při používání (např. ojetí brzdových špalků, vytahání řetězu, odření laku …)
  b) nesprávným použitím výrobku
  c) použitím výrobku v nevhodných podmínkách
  d) použitím výrobku k jinému účelu, než ke terému byl určen
  e) nesprávným skladováním
  f) nedostatečnou údržbou nebo nesprávným nastavením výrobku
  g) kolizí nebo přetížením výrobku
  h) vady způsobené neodbornou montáží
  i) poškození vzniklá mechanickým způsobem (odření, nárazy ….)
  j) poškození živly

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefon
4) přiložte také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. technicky náročné výrobky, elekronika …., Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

9) ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE

1) Prodávající se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby – technické specifikace a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
3) Prodávající nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím těchto stránek.
4) Prodávající nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem, ukončením nebo přerušením činnosti.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  a  GDPR

1) Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a dodržujeme zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
2) Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele internetového obchodu.
3) Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.

Podmínky ochrany osobních údajů  (GDPR)

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je M & R spol. s r.o., IČ 48538833 se sídlem v Praze (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Petr Palík, Mírova ulice 925/2, 674 01 Třebíč; petr.palik@centrum.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb (přepravce PPL, TOP TRANS, Česká pošta, DPD, Top Trans apod.) / realizaci plateb a zaúčtování účetní firma (Finstyle IČ 28612477) na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování serveru e-shopu (Z server  s.r.o. IČ: 26249928, DIČ CZ26249928) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby: osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, jako je Heureka Shopping s.r.o. DIČ CZ0238772, Seznam.cz, a.s., DIČ CZ26168685, SROVNAME, s.r.o. DIČ CZ28462998, Google, Facebook, Inc.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvouúrovňovým zabezpečením hesly s pravidelnou změnou, šifrováním, antivirovými programy, zálohou na externím zabezpečeném serveru uloženém v uzamčeném prostoru, uzamčeným prostorem pro archivaci dat v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení GDPR

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky GDPR nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1) Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek/reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.05. 2018.

 

 

provozovna
Petr Palík

Mírova ulice 925/2

67401 Třebíč

Telefon 739 376 987
email: petr.palik@centrum.cz

IČO: 07232110

 

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
– zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
– zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoník
a související právní předpisy